Hadithi “merfuë”, “mevkuf”, “mektuë” dhe “muttasil”

Abduhu Abas el-Velidi Përktheu: Dr. Musli Vërbani Shkëputur nga: “Kryesore në terminologjinë e hadithit”     Hadithi “merfuë”, “mevkuf”, “mektuë” dhe “muttasil”   Përkufizo hadithin “MERFUË” në aspektin etimologjik dhe terminologjik! Përgjigjja: “Merfuë” në etimologji do të thotë ngritje lartë, e cila … Vazhdoni leximin Hadithi “merfuë”, “mevkuf”, “mektuë” dhe “muttasil”

Hadithi “muhkem” dhe “muhtelif”

Abduhu Abas el-Velidi Përktheu: Dr. Musli Vërbani Shkëputur nga: “Kryesore në terminologjinë e hadithit”     Hadithi “muhkem” dhe “muhtelif”     Përkufizoje hadithin muhkem në etimologji dhe terminologji! Përgjigjja: Në etimologji muhkem do të thotë i sigurt. Në terminologji muhkem është hadithi i cili pranohet pa kurrfarë dyshimi, … Vazhdoni leximin Hadithi “muhkem” dhe “muhtelif”