Dy dëshmitë, të cilat janë çelës i xhenetit, mjeti dhe rruga jonë për te Allahu i Lartmadhëruar

Dy dëshmitë, të cilat janë çelës i xhenetit, mjeti dhe rruga jonë për te Allahu i Lartmadhëruar   Dy dëshmitë janë çelës i xhenetit, ata janë mjeti dhe rruga jonë për te Allahu i Lartmadhëruar.   Dy dëshmitë janë: Dëshmia … Vazhdoni leximin Dy dëshmitë, të cilat janë çelës i xhenetit, mjeti dhe rruga jonë për te Allahu i Lartmadhëruar