Si ta falim namazin e VITRIT dhe si ta këndojmë duanë e KUNUTIT?

Dr. Musli Vërbani

 

Si ta falim namazin e VITRIT dhe si ta këndojmë duanë e KUNUTIT?

 

 

Namazi i vitrit është namaz vaxhib sikurse është vaxhib edhe namaz i Bajrameve.

Argument për këtë kemi hadithin e Muhamedit a.s. ku thotë:

“Vërtet Allahu ka paraparë edhe një namaz shtesë, e ai është vitri, pra faleni atë namaz në mes të jacisë dhe agimit të ditës.” (Ahmedi – me isnadin sahih)

Koha e namazit të vitrit është prej faljes së jacisë e deri në agimin e ditës, pra namazi i jacisë mund të falet në fillim të natës, në mes të natës dhe në fund të natës.

VITR do të thotë tek.

Kemi namaz çift-çift (dy rekatësh dy rekatësh) dhe

namazi çift-tek (dy rekatësh dhe një rekatësh).

Namaz çift-çift janë namazet si f.v., suneti i drekës, farzi i drekës, etj.

Namaz çift-tek janë namazet si f.v., farzi i akshamit, namazi i vitrit, etj.

Namazi i Vitrit është namaz çift-tek dhe në vijim do të tregojmë se si falet ky namaz, dhe se si këndohet duaja e kunutit i cili këndohet varësisht prej dijes, pra shkurt, mesëm dhe gjatë, andaj do t’i paraqesim që të tri NIVELET.

 

 

 

 

 

NIVELI i PARË

 

 

Namazi Vitrit përbëhet prej tri rekateve.

Dy rekate falen sikurse namazi i farzit të Sabahut.

Në fund të kijamit të rekatit të tretë, pra pas këndimit të FATIHA-së dhe një sureje

ngrihen duart dhe thuhet Allahu Ekber,

bëhet lidhja e duarve dhe këndohet duaja e KUNUTIT.

 

Kush nuk e di duanë e KUNUTIT (të transmetuar) deri sa të mësojë e këndon këtë dua të KUNUTIT:

Rabbenagfirlii

 

Rabbenagfirlii

 

Rabbenagfirlii

Zoti Ynë më fal mua

 

Zoti Ynë më fal mua

 

Zoti Ynë më fal mua

 

(Këtë dua mund ta këndojmë si dua të KUNUTIT).

 

 

Ose edhe mund të thuhet në shumës:

 

Rabbenagfir lenaa

 

Rabbenagfir lenaa

 

Rabbenagfir lenaa

O Zoti ynë Na fal ne

 

O Zoti ynë Na fal ne

 

O Zoti ynë Na fal ne

 

(Edhe këtë dua mund ta këndojmë si dua të KUNUTIT).

 

 

 

 

NIVELI i DYTË

 

 

 

Namazi Vitrit përbëhet prej tri rekateve.

Dy rekate falen sikurse namazi i farzit të Sabahut.

Në fund të kijamit të rekatit të tretë, pra pas këndimit të FATIHA-së dhe një sureje

ngrihen duart dhe thuhet Allahu Ekber,

bëhet lidhja e duarve dhe këndohet duaja e KUNUTIT.

 

 

RABBENA AATINAA FIDDUNJAA HASENETEN

VE FIL AAHIRETI HASENETEN

VE KINAA ADHAABEN NARë

RABBENAGFIR LII

VE LI VAALIDEJJ

VELIL MUëMINIINE

JEVME JEKUUMUL HISAABë

O Zoti ynë na jep të mira në këtë botë

 

na jep të mira edhe në botën tjetër

dhe na ruaj nga zjarri i xhehenemit.

O Zoti ynë më falë mua

(Fali) edhe prindërit e mi

(fali) edhe besimtarët

në ditën kur do të zhvillohet procesi i llogaridhënies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELI i TRETË

 

Namazi Vitrit përbëhet prej tri rekateve.

Dy rekate falen sikurse namazi i farzit të Sabahut.

Në fund të kijamit të rekatit të tretë, pra pas këndimit të FATIHA-së dhe një sureje

ngrihen duart dhe thuhet Allahu Ekber,

bëhet lidhja e duarve dhe këndohet duaja e KUNUTIT.

Edhe gjatë gjithë jetës mund të këndohet kjo lutje sepse duaja e kunutit është e papërcaktuar ndërsa në një prej transmetimeve prej Muhamedi a.s është edhe kjo dua e KUNUTIT.

ALL-LLAAHUME

INNAA NESTEINUKE

VE NESTEGFIRUKE

VE NESTEHDIIKE

VE NUëMINU BIKE

VE NETUUBU iLEJKE

VE NETEVEKKELU ALEJKE

VE NUTHNII ALEJKEL

HAJRE KUL LEHUU

NESHKURUKE

VE LAA NEKFURUKE

VE NEHLEU VE NETRUKU MEN JEFXHURUK

ALL-LLAAHUME IJAAKE NEABUDU

VE LEKE NUSALII

VE NESXHUDUK

VE iLEJKE NES’AA

VE NEHFIDU

NERXHUU RAHMETEKE

VE NEHSHAA ADHAABEKE

INNE ADHAABEKE BIL KUFFAARI MULHIKUN

O Zoti ynë

Prej teje kërkojmë mbrojtje

Te Ti kërkojmë falje

prej teje kërkojmë udhëzim

Ty të besojmë

Te Ti jemi kthyer

Në Ty mbështetemi

Ty të veçojmë në adhurime

dhe në çdo të mirë

ty të Falënderojmë

nuk të tregohemi mosmirënjohës

largohemi prej atij i cili nuk të njeh Ty

 

O Zoti ynë Ty të besojmë

namazin e bëjmë për nënshtrim ndaj Teje

Sexhden e bëjmë për Ty

Angazhimin e bëjmë për ty

Ty të nënshtrohemi

Shpresojmë mëshirën Tënde

I frikësohemi dënimit Tënd

Dënimi i Yt përfshinë pabesimtarët

(Kemi edhe dua tjera të KUNUTIT të transmetuara, por edhe të pa transmetuara por të përpiluara)

 

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s