Të marrurit me medicinën, pa qenë mjek (pa ditur), a jep ai njeri përgjegjësi?

Muhamed Muteveli Esh-Shaëravi Përktheu: Dr. Musli Vërbani Shkëputur nga “Fetva”   Të marrurit me medicinën, pa qenë mjek (pa ditur), a jep ai njeri përgjegjësi?   Përgjigje: Shejh Shaëraviju thotë: Kjo është çmenduri, dhe ai i cili bën një gjë … Vazhdoni leximin Të marrurit me medicinën, pa qenë mjek (pa ditur), a jep ai njeri përgjegjësi?