Ai i cili një tokë të papëlleshme e bën të pëlleshme, ajo tokë është e tij

Ai i cili një tokë të papëlleshme e bën të pëlleshme, ajo tokë është e tij   Rregulla në fjalë është thënie pejgamberike. Dijetarët këtë hadith e llogaritin si rregull të Fikhut. Kjo rregull e Fikhut nënkupton fitimin e së … Vazhdoni leximin Ai i cili një tokë të papëlleshme e bën të pëlleshme, ajo tokë është e tij

Kush krediton, le të kreditojë me sasi të caktuar, në masë të caktuar dhe në afat të caktuar

Kush krediton, le të kreditojë me sasi të caktuar, në masë të caktuar dhe në afat të caktuar   Kjo rregull tregon për llojin e shitblerjes me paradhënie. Shitblerja me paradhënie ligjërisht është e lejuar, edhe pse në përmbajtje ka … Vazhdoni leximin Kush krediton, le të kreditojë me sasi të caktuar, në masë të caktuar dhe në afat të caktuar

Argumentimi për akuzuesin (pretenduesin), përbetimi për të akuzuarin (mohuesin)

Argumentimi për akuzuesin (pretenduesin), përbetimi për të akuzuarin (mohuesin)   Ky rregull përbëhet prej dy çështjeve dhe dy palëve:   Dy çështjet janë: Argumentimi dhe përbetimi.   Dy palët janë: Akuzuesi dhe i akuzuari   Argumentimi (El-Bejjinetu)   Argumentimi në … Vazhdoni leximin Argumentimi për akuzuesin (pretenduesin), përbetimi për të akuzuarin (mohuesin)