Dëmi individual duhet të përballohet për t’u mënjanuar dëmi i përgjithshëm

Dëmi individual duhet të përballohet për t’u mënjanuar dëmi i përgjithshëm   Shembuj të këtij rregulli: – Nëse muri i një personi privat gjendet afër rrugës dhe është në rrëzim e sipër, duhet të prishet për të mënjanuar dëmin kolektiv. … Vazhdoni leximin Dëmi individual duhet të përballohet për t’u mënjanuar dëmi i përgjithshëm