Pajtimi është i lejuar, pos pajtimit i cili e lejon të ndaluarën apo e ndalon të lejuarën

Dr. Musli Vërbani

 

Es-sulhu xhaaizun bejnel muslimiine il-laa sulhan harreme halaalen ev ehal-le haraamen
Pajtimi është i lejuar, pos pajtimit i cili e lejon të ndaluarën apo e ndalon të lejuarën

 

 

Pajimi është akt i cili me kushte ligjore eliminon armiqësinë në mes të armiqësuarve.

 

Pajtimi është i ligjësuar:

– me Kur’an;

– me sunet;

– me ixhmaë.

Edhe argumentet logjike janë argument për pajtimin.

 

 

Argumentet nga Kur’ani:

 

Zoti i Lartmadhëruar thotë:

“Nëse ndonjë grua i frikësohet largimit për shkak të ftohjes së burrit të vet ndaj asaj, atëherë nuk gabojnë poqëse bëjnë mes vete mbarim (pajtim). PAJTIMI është më i dobishmi.” (En-Nisa : 128)

 

Pastaj e kemi ajetin tjetër fisnik ku Zoti i Lartmadhëruar thotë:

“Nuk ka kurrfarë dobie në shumë biseda të tyre të fshehta, pos:

– kush këshillon për sadaka,

– për ndonjë të mirë ose

– PAJTIM mes njerëzve” (En-Nisa : 114)

 

Kemi edhe ajetin tjetër në Kur’anin Fisnik:

“Nëse dy grupe besimtarësh tentojnë të luftojnë ndërmjet vete, ju PAJTONI ata, e në qoftë se ndonjëri prej tyre e sulmon tjetrin, atëherë luftojeni atë grup që vërsulet me pa të drejtë, derisa t’i bindet udhëzimit të All-llahut, e nëse ktheheni, atëherë me drejtësi bëni PAJTIMIN ndërmjet tyre, mbajeni drejtësinë, se vërtet All-llahu i do të drejtit.”  (El-Huxherat : 9)

 

Pastaj edhe ajetin tjetër:

“S’ka dyshim se besimtarët janë vëllezër, pra bëni PAJTIM ndërmjet vëllezërve tuaj dhe kijeni frikë All-llahun, që të jeni të mëshiruar.”  (El-Huxherat : 10)

 

 

 

Argument nga hadithi

 

Buhariu në sahihun e tij transmeton se Keab bin Maliku është konfrontuar me ibn Ebi Hududin për një borxh të cilin ia kishte dhënë. Pejgamberi s.a.v.s i pajtoi ata në atë mënyrë që ibn Keabi të hiqte dorë nga një pjesë e borxhit ndërsa ibn Ebi Hududin e urdhëroi që pjesën tjetër t’ia paguan.

 

 

Argument nga ixhmai

 

Janë pajtuar sehabet në lejimin e pajtimit në përgjithësi edhe pse për disa forma të pajtimit nuk janë pajtuar.

 

 

Argumenti logjik

 

Logjika e pranon lejimin e pajtimit në mes njerëzve sepse kjo e largon çrregullimin i cili veç ka ndodhur, ose e parandalon çrregullimin i cili mund të ndodhë sepse pajtimi ndalon acarimin e mëtutjeshëm, ndërsa acarimi është shkak i çrregullimit.

 

Pajtimi është shumëllojësh:

 1. Pajtimi i lejuar;
 2. Pajtimi i pëlqyer;
 3. Pajtimi obligativ;
 4. Pajtimi mekruh;
 5. Pajtimi haram;

 

Pajtimi i lejuar është pajtimi i cili është në kënaqësinë e Allahut dhe në kënaqësinë e dy të ngatërruarve. Baza e këtij pajtimi është barazia dhe drejtësia. Zoti i Lartmadhërishëm thotë: “Dhe PAJTONI në mes tyre dhe bëjeni me drejtësi.”

Baza e pajtimit është lejimi i pajtimit në mes njerëzve.

Ka mendime se baza e pajtimit është mendub.

 

Llojet e të drejtave dhe pajtimit

 

Të drejtat për pajtim janë tri llojesh:

 1. Të drejtat e njeriut ndaj Krijuesit;
 2. Të drejtat e njeriut ndaj njeriut;
 3. Të drejtat që ndërlidhen në mes njerëzve dhe Krijuesit.

 

 1. Të drejtat e njeriut ndaj Krijuesit

 

Nuk lejohet pajtimi në një të drejtë prej të drejtave të Allahut.

Kjo është aprovuar nga ixhmai si f.v.:

– Nuk lejohet pajtimi për dënimin e prostitucionit.

– Nuk lejohet pajtimi për dënimin për vjedhje.

– Nuk lejohet pajtimi për dënimin e pirjes se alkoolit.

 

Shembull:

– Prostituti i cili ka bërë prostitucion thotë: Merreni këtë pasuri që të mos ngrihet padia në prokurori, e kjo nuk lejohet nga shkaku se e drejta e Allahut është e prerë dhe absolute, andaj nuk ka amnisti.

– Hajni i cili ka vjedhur të thotë: Merreni këtë pasuri që të mos ngrihet padia në prokurori.

Kjo nuk lejohet nga shkaku se e drejta e Allahut nuk lejon amnisti.

Në raste të ngjashme, as gjykata as prokuroria, as qeveritari, nuk e kanë të drejtën e faljes apo të amnistisë.

Kjo është e njohur me Kur’an dhe me Sunetin e Muhamedit a.s.

 

 

 1. Të drejtat e njeriut ndaj njeriut

 

Pajtimi të cilin e parasheh ligji islam ka të bëjë me të drejtën e njeriut, nga shkaku se pajtimi është i ndërlidhur me të drejtën e njerëzve:

– ose faljen në tërësi;

– ose faljen e një pjese të fajit;

– ose faljen me kompensim.

 

 

 1. Të drejtat që ndërlidhen në mes njerëzve dhe Krijuesit

 

– Nëse është e drejta e Allahut me të drejtën e robit, nuk lejohet falja apo amnistia, sepse dominon e drejta e Allahut ndaj të drejtës së njeriut si f.v.: shpifja për prostitucion:

Në shpifjen për prostitucion kemi dy të drejta:

– e drejta e Allahut.

– e drejta e njeriut.

Për shpifje për prostitucion dominon e drejta e Krijuesit ndaj të drejtës së njerëzve.

Në këtë çështje nuk lejohet pajtimi, as amnistia por vetëm realizohet dënimi për shpifje.

 

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s