Nëse kundërshtarët e shfrytëzojnë, e keqpërdorin tolerancën dhe ngriten kundër tij për ta sunduar, si duhet vepruar?

Nëse kundërshtarët e shfrytëzojnë, e keqpërdorin tolerancën dhe ngriten kundër tij për ta sunduar, si duhet vepruar? – Përgjigjja: Nëse ata mendojnë dhe veprojnë ashtu, atëherë Islami kërkon prej besimtarëve të mbrohen me çdo kusht kundër tyre, që nga fillimi … Vazhdoni leximin Nëse kundërshtarët e shfrytëzojnë, e keqpërdorin tolerancën dhe ngriten kundër tij për ta sunduar, si duhet vepruar?