Në agjërim qëndron mjeti për robërit të cilët kanë dëshirë për të takuar Allahun

Në agjërim qëndron mjeti për robërit të cilët kanë dëshirë për të takuar Allahun Në njërën anë Zoti i Lartmadhëruar e hap derën për besimtarët për t’u afruar tek ai, mirëpo, në anën tjetër cakton në masë që të jetë … Vazhdoni leximin Në agjërim qëndron mjeti për robërit të cilët kanë dëshirë për të takuar Allahun