Dr. Musli Vërbani – “Papërcaktori dhe përcaktori, përgjithësuesi dhe specifikimi i tij”

“Papërcaktori dhe përcaktori, përgjithësuesi dhe specifikimi i tij” Autor: Dr. Musli Vërbani. Temat kryesore: – Fjala specifike (El-Has) – Mutlak – Papërcaktori – Mukajjed – Përcaktori – Fjala përgjithësuese (El-Amë) – Specifikimi i përgjithësuesit Vazhdoni leximin Dr. Musli Vërbani – “Papërcaktori dhe përcaktori, përgjithësuesi dhe specifikimi i tij”