Objektivat e sheriatit – Kushtet të cilat burojnë nga opinionet (e dijetarëve)

Dr. Vehbetu Zuhejli Përktheu: Dr. Musli Vërbani Objektivat e sheriatit – Kushtet të cilat burojnë nga opinionet (e dijetarëve)   Për t’u konsideruar objektivi legjitim, kushtëzohet që objektivi të jetë: i qëndrueshëm, i qartë, i saktë dhe i rregullt. Me … Vazhdoni leximin Objektivat e sheriatit – Kushtet të cilat burojnë nga opinionet (e dijetarëve)